Ceník


A. Obecná část

Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou Tesco Mobile. Ceny jsou uvedeny v Kč a zahrnují 21% DPH.

Daňový doklad o spotřebě kreditu pro zákazníky - podnikatele

Od 1. 4. 2017 se mění způsob odvodu DPH u předplacených služeb. U kreditu dobitého po tomto datu se DPH odvádí až při samotném čerpání kreditu za služby operátora, nikoliv jako dosud při jeho zakoupení. Prodejní účtenka o dobití resp. úhradě kreditu už nebude daňovým dokladem. Daňový doklad za čerpání předplacených služeb je zákazníkům vystaven v internetové samoobsluze ve formátu PDF.

Doklad je vystaven vždy za uplynulý kalendářní měsíc, nejdéle však 18 měsíců zpětně (přičemž prvním takto vygenerovaným dokladem bude doklad za duben 2017). Daňový doklad bude vystaven vždy do 15 kalendářních dní od konce zúčtovacího období. V daňovém dokladu naleznete hodnotu čerpaného kreditu za dané období. Do hodnoty čerpaného kreditu se počítá spotřeba kreditu dobitého od 1. 4. 2017 všemi dobíjecími způsoby.

Daňový doklad není vyúčtováním služeb. Není v něm obsažen detailní výpis služeb, obsahuje pouze celkovou částku čerpání kreditu, která podléhá DPH.

Doklad se nevztahuje na následující položky: dobití kreditu, spotřeba kreditu na zaplacení zboží a služeb třetích stran, spotřeba bonusového kreditu, včetně počátečního bonusového kreditu na nových SIM kartách, spotřeba kreditu dobitého do 1. 4. 2017, spotřeba kreditu přiděleného při kompenzaci.

Výjimky: Výjimkou jsou dobíjecí kupóny Tesco Mobile zakoupené v prodejní síti Tesco. Dobití dobíjecím kupónem Tesco Mobile se nepromítne do vašeho zjednodušeného dokladu. U těchto kuponů jako daňový doklad slouží doklad o jejich zakoupení (tak, jak tomu bylo před 1. 4. 2017).

  B. Základní služba

Tarif platí pro vnitrostátní volání, SMS a MMS, tj. provoz z ČR na čísla s předvolbou +420, s výjimkou čísel uvedených v části D a E, která jsou zpoplatněna zvláštní sazbou. Při volání se od spojení hovoru účtuje první započatá minuta a následně po vteřinách (60+1). Voláním a SMS do Tesco Mobile se rozumí volání na telefonní čísla účastníků Tesco Mobile.

Základní TARIF

Volání do Tesco Mobile Volání do ostatních sítí v ČR SMS do všech sítí v ČR MMS do všech sítí v ČR
2,50 Kč 2,50 Kč 1,50 Kč 5,00 Kč

Sazby základního tarifu se uplatní v případě, že Účastník nesplnil podmínky pro přiznání níže uvedených výhod.

Výhody pro SIM karty pořízené od 25. 2. 2015:

Volání za 1,50 Kč a SMS za 1 Kč mimo Tesco Mobile

Každý účastník, který si ke svému profilu zákazníka přiřadí platné číslo Clubcard zasláním bezplatné SMS ve formátu „CLUBCARD(mezera)číslo Clubcard“ na číslo 999346 nebo prostřednictvím zákaznické linky nebo internetové samoobsluhya jednorázově dobije kredit minimálně ve výši 300 Kč (dále jen „dobití Kreditu“), získá při každém dobití Kreditu volání za 1, 50 Kč/min a SMS za 1 Kč mimo Tesco Mobile na dobu 30 dnů od dobití Kreditu. Nastavení výhody je po dobití Kreditu potvrzeno formou informační SMS.

Výhodu je možné čerpat pouze, pokud je zůstatek Kreditu větší než nula. Výhoda se vztahuje i na volání v rámci Roamingu v zóně 1 (EU).

V případě, že účastník po uplynutí 30 dní od posledního dobití nedobije Kredit minimálně ve výši 300 Kč, bude mu volání a SMS zpoplatněno sazbou základního tarifu.

O tuto výhodu může požádat i účastník, který si pořídil SIM kartu do 24. 2. 2015, a to prostřednictvím zákaznické linky či internetové samoobsluhy. Aktivací této výhody není zpětně umožněno využívat výhodu „Dvojnásobný kredit při každém dobití“.

Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile

Každý účastník, který si ke svému profilu zákazníka přiřadí platné číslo Clubcard zasláním bezplatné SMS ve formátu „CLUBCARD(mezera)číslo Clubcard“ na číslo 999346, nebo prostřednictvím zákaznické linky nebo internetové samoobsluhy a jednorázově dobije kredit minimálně ve výši 300 Kč (dále jen „dobití Kreditu“), získá při každém takovém dobití Kreditu volání a SMS zdarma do Tesco Mobile na dobu 30 dní od posledního dobití Kreditu.

Nastavení výhody je po dobití Kreditu potvrzeno formou informační SMS.

Výhodu je možné čerpat pouze, pokud je zůstatek Kreditu větší než nula. Výhoda se nevztahuje na volání v rámci Roamingu.

V případě, že účastník po uplynutí 30 dní od posledního dobití nedobije Kredit minimálně ve výši 300 Kč, bude mu volání a SMS zpoplatněno sazbou základního tarifu.

1000 MB na provoz aplikace Youradio, Evropa 2, Frekvence 1, ZET a Pigy.cz

Každý účastník získá při každém dobití kreditu minimálně ve výši 300 Kč učiněném v období od 27. 5. 2015 až 31. 12. 2018 na dobu 30 dnů od dobití Kreditu nárok na objem dat 1000 MB, který může využít na čerpání dat prostřednictvím aplikace Youradio, Evropa 2, Frekvence 1, ZET a Pigy.cz s rychlostí stahování dat až 8 MB/s. Uvedený objem dat čerpaných v rámci této výhody se nezapočítává do účastníkova FUP limitu pro datový provoz. Po vyčerpání uvedeného objemu dat jsou data čerpaná na provoz aplikace Youradio, Evropa 2, Frekvence 1, ZET a Pigy.cz zpoplatněna sazbou dle účastníkova tarifu a datový provoz se započítává do účastníkova FUP limitu pro datový provoz. Výhodu je možné čerpat pouze, pokud je zůstatek Kreditu větší než nula. Výhoda se nevztahuje na datový provoz v rámci Roamingu.

Výhody pro SIM karty pořízené do 24. 2. 2015

Dvojnásobný kredit při každém dobití

Každý účastník Tesco Mobile, který si ke svému profilu zákazníka přiřadí platné číslo Clubcard prostřednictvím zasláním SMS ve formátu „CLUBCARD(mezera)číslo Clubcard“ na číslo 999346, zákaznické linky nebo internetové samoobsluhy a jednorázově dobije kredit, získá při každém takovém dobití bonusový kredit ve stejné výši jako dobitá částka, maximálně však 5000,- Kč (včetně DPH).

Bonusový kredit bude účastníkovi připsán do 24 hodin od dobití a jeho připsání bude potvrzeno formou SMS. Bonusový kredit není možné převést na jiné telefonní číslo ani vyplatit v hotovosti.

Platnost bonusového kreditu je podmíněna platností běžného kreditu a činí maximálně 30 dní.

Bonusový kredit je čerpán přednostně před běžným kreditem a nelze jej čerpat na Informační služby, Platební transakce a balíček Týden neomezeně. Platnost nabídky dvojnásobného kreditu při každém dobití garantujeme do 30. 4. 2019.

Tesco Mobile si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené Tesco Mobile karty nebo odebrat přidělený bonus v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 7.1. odst. d) nebo čl. 7.2. odst. b) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydanýchTesco Mobile.

V případě porušení těchto podmínek si Tesco Mobile vyhrazuje právo odebrat účastníkovi zbytek bonusového kreditua zároveň z běžného kreditu na Tesco Mobile předplacené kartě účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

Tuto výhodu nelze využít na SIM kartách pořízených od 25. 2. 2015.

Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile

 

 

Každý účastník Tesco Mobile, který si aktivuje datový balíček MINI, MIDI, MAXI, EXTRA, Internet 7 nebo Internet za dobití, bude mít nárok na Výhodu Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile na 30 dní. Výhodu Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile bude moci zákazník čerpat jako odměnu za aktivaci dat, nikoliv za dobití Kreditu. Více informací v odstavci Týden neomezeně a Štědroňovi.

 

Mezinárodní volání, SMS a MMS

Mezinárodním voláním, SMS a MMS se rozumí provoz z ČR na čísla s mezinárodní předvolbou jinou než +420. Seznam zemí s rozdělením do jednotlivých zón je uveden v Příloze č. 1. Při volání na čísla v zónách A, B se od spojení hovoru účtuje první započatá minuta a následně po vteřinách (60+1), v zóně C prvních započatých 30 vteřin a následně po vteřinách (30+1).

Zóna Cena za minutu volání do zahraničí SMS na zahraniční číslo MMS na zahraniční číslo
A 10,00 Kč 5,00 Kč 9,50 Kč
B 20,00 Kč 5,00 Kč 9,50 Kč
C 200,00 Kč 5,00 Kč 9,50 Kč

 

C. Doplňkové služby

Štědrých 200

Štědrých 200 Cena za 30 dnů Volání do Tesco Mobile SMS do Tesco Mobile Minuty a SMS mimo Tesco Mobile
200 Kč na 0 dnů ZDARMA ZDARMA 200 minut nebo SMS

Štědrých 200 je unikátní balíček pro volání a SMS na mobilní čísla národních poskytovatelů a na pevné linky v rámci ČR. Balíček je rekurentní (obnovující se) tarifní balíček, který je aktivován v okamžiku potvrzení aktivace formou SMS. Balíček je možné aktivovat v internetové samoobsluze nebo zasláním bezplatné SMS ve tvaru: STEDRYCH200(mezera)A na 999346. Balíček je po 30 dnech automaticky obnoven. Automatické obnovení neproběhne, pokud zůstatek Kreditu není dostatečný k pokrytí celé ceny balíčku. Balíček je po dobití kreditu nutné znovu aktivovat. Balíček nelze hradit z bonusového kreditu.

Volné jednotky neplatí pro telefonní čísla se speciální tarifikací (například informační služby, informační linky, Audiotex). Volné jednotky lze využít pouze v ČR a Zóně 1 (EU).

Nespotřebované volné jednotky se převádí do dalšího období. Převod nevyčerpaných jednotek proběhne pouze v případě, kdy dojde k automatickému obnovení. Při ukončení balíčku volné jednotky propadají. Při volání mimo Tesco Mobile se volné jednotky spotřebovávají s tarifikací 60+60. Výhody balíčku Štědrých 200 je možné čerpat pouze pokud je zůstatek Kreditu větší než nula. 

Týden neomezeně

Týden neomezeně Cena za 7 dní Volání do Tesco Mobile SMS do Tesco Mobile Volání mimo Tesco Mobile SMS mimo Tesco Mobile
120 Kč na 7 dní ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Týden neomezeně je balíček pro volání a SMS na mobilní čísla národních poskytovatelů a na pevné linky v rámci ČR. Balíček je rekurentní (obnovující se) tarifní balíček, který je aktivován v okamžiku potvrzení aktivace formou SMS. Balíček je možné aktivovat v internetové samoobsluze nebo zasláním bezplatné SMS ve tvaru: NEOMEZENE(mezera)A na 999346. Balíček je po 7 dnech automaticky obnoven. Automatické obnovení neproběhne, pokud zůstatek Kreditu není dostatečný k pokrytí celé ceny balíčku. Balíček je po dobití kreditu nutné znovu aktivovat. S aktivním balíčkem účastník získá neomezené volání na standardní mobilní a pevná čísla. Výhoda neplatí pro telefonní čísla se speciální tarifikací (například informační služby, informační linky, Audiotex)

Výhody balíčku Týden neomezeně je možné čerpat pouze pokud je zůstatek Kreditu větší než nula. Balíček nelze hradit z bonusového kreditu. Balíček lze čerpat pouze v ČR a v Zóně 1 (EU).

 

Ceny balíčku Týden neomezeně (neomezené volání a SMS do všech sítí na 7 dní) 

Základní cena 120 Kč/7 dní
Cena k Internetu MINI (100 MB/30 dní) 100 Kč/7 dní
Cena k Internetu MIDI (500 MB/30 dní) 90 Kč/7 dní
Cena k Internetu MAXI (1500 MB/30 dní) 80 Kč/7 dní
Cena k Internetu EXTRA (5000 MB/30 dní) 50 Kč/7 dní
Cena k Internetu 7 (500 MB/7 dní) 100 Kč/7 dní
Cena k Internetu Za dobití (500 MB/30 dní) 100 Kč/7 dní

 

Zvýhodněný balíček Týden neomezeně k datovému balíčku lze aktivovat zasláním SMS ve tvaru:
COMBONEOMEZENE(mezera)A na 999346, v internetové samoobsluze nebo v aplikaci Můj Tesco Mobile, pokud je aktivní jakýkoli balíček Tesco Mobile internet v mobilu mimo balíčku (mimo balíčků Na dosah). Platnost zlevněné ceny platí po celou dobu platnosti aktivního datového balíčku Tesco mobile internet v mobilu. Balíček je rekurentní (obnovující se) automaticky po 7 dnech. Automatické obnovení neproběhne, pokud zůstatek kreditu není dostatečný k pokrytí celé ceny balíčku. Balíček je po dobití kreditu možné znovu aktivovat za předpokladu, že je aktivní jakýkoli balíček Tesco mobile internet v mobilu mimo balíčku Na dosah. S aktivním balíčkem účastník získá neomezené volání a sms na standardní mobilní a pevná čísla. Výhoda neplatí pro telefonní čísla se speciální tarifikací (například informační služby, informační linky, Audiotex). Výhody balíčku Týden neomezeně je možné čerpat pouze, pokud je zůstatek kreditu větší než nula. Balíček nelze hradit z bonusového kreditu. Balíček lze čerpat pouze v ČR a v Zóně 1 (EU).

 Nová nabídka Štědroňovi

Štědroňovi  - 30 dní neomezené volání a SMS do Tesco Mobile

Základní cena

90 Kč/30 dní

Štědroňovi k internetu 

 

Cena k Internetu MINI (100 MB/30 dní)

Zdarma/30 dní

Cena k Internetu MIDI (500 MB/30 dní)

Zdarma/30 dní

Cena k Internetu MAXI (1500 MB/30 dní)

Zdarma/30 dní

Cena k Internetu EXTRA (5000 MB/30 dní)

Zdarma/30 dní

Cena k Internetu 7 (500 MB/7 dní)

Zdarma/30 dní

Cena k Internetu Za dobití (500 MB/30 dní)

Zdarma/30 dní

   

Štědroňovi je balíček pro volání a SMS na mobilní čísla Tesco Mobile. Balíček je možné aktivovat v internetové samoobsluze, v aplikaci Můj Tesco Mobile nebo zasláním bezplatné SMS ve tvaru: STEDRONOVI(mezera)A na 999346. Balíček se po 30 dnech automaticky obnovuje. Automatické obnovení neproběhne, pokud zůstatek Kreditu není dostatečný k pokrytí celé ceny balíčku. V tomto případě je nutné balíček po dobití kreditu znovu aktivovat. Výhody balíčku Štědroňovi je možné čerpat pouze, pokud je zůstatek Kreditu větší než nula. Balíček nelze hradit z bonusového kreditu. Balíček lze čerpat pouze v ČR a v Zóně 1 (EU).

Štědroňovi k Internetu
Balíček Štědroňovi platí pouze k vybraným datovým balíčkům. Pokud je aktivní vybraný datový balíček, Štědroňovi zdarma lze aktivovat v internetové samoobsluze, v aplikaci Můj Tesco Mobile nebo zasláním bezplatné SMS ve tvaru: COMBOZDARMA(mezera)A na 999346. Nárok na aktivaci balíčku Štědroňovi zdarma platí po celou dobu platnosti aktivního datového balíčku. Balíček je rekurentní (obnovující se) automaticky po 30 dnech. Automatické obnovení neproběhne, pokud zůstatek kreditu není větší než 0 nebo není aktivní vybraný datový balíček 

 Tesco Mobile Internet

Na Tesco Mobile předplacených kartách je doplňková služba Tesco Mobile Internet přednastavena. Pokud si účastník neaktivuje některý tarifní balíček Tesco Mobile Internet v mobilu, jsou přenesená data zpoplatněna dle aktuálního čerpání sazbou Tesco Mobile Internet na den. Tesco Mobile Internet na den i tarifní balíčky Tesco Mobile Internet v mobilu a Tesco Mobile Internet za dobití zahrnují pouze datová spojení uskutečněná na území ČR a v Zóně 1. Datová spojení uskutečněná v sítích zahraničních poskytovatelů v Zóně 2 a 3 se účtují sazbou dle tarifu Tesco Mobie Roaming.

Internet na den

Objem dat

Cena Rychlost stahování dat Rychlost odesílání dat
  50 MB na 24 hodin 19 Kč 42 Mb /s 21 Mb /s

Cena je účtována za první připojení bez ohledu na nastavení mobilního telefonu či množství  přenesených dat. Objem dat lze automaticky navýšit. 
 Uskutečnění datového spojení po vyčerpání objemu dat se považuje za výslovnou žádost o navýšení objemu dat.             

K navýšení objemu dat může dojít opakovaně. Navýšený objem dat má platnost do doby obnovení služby Internet na den. Automatické navyšování objemu dat je možné aktivovat (A) či deaktivovat (D) odesláním bezplatné SMS ve tvaru OBNOVDATA(mezera) A/D na 999346,  internetové samoobsluze nebo v mobilní aplikaci Můj Tesco Mobile. Automatické navýšení objemu dat neproběhne, pokud zůstatek Kreditu není dostatečný k pokrytí ceny za navýšení. Služby Internet na den a Automatické navýšení objemu dat nelze čerpat z bonusového kreditu.

Tesco Mobile Internet za dobití

Název datového balíčku Objem dat Platnost Cena Automatické navýšení objemu dat o 50 MB Jednorázové obnovení objemu dat Rychlost stahování dat Rychlost odesílání dat
INTERNET ZA DOBITÍ 500 MB 30 dnů 149,00 Kč 10,00 Kč 79,00 Kč 42 Mb/s 21 Mb/s

Každý účastník Tesco Mobile, který si dobije kredit v hodnotě 300 Kč a více, získává na 24 hodin od dobití nárok na aktivaci internetového balíčku Internet Za dobití. Balíček je možné aktivovat v internetové samoobsluze nebo odesláním bezplatné SMS zprávy ve tvaru ANO nebo ZADOBITI na číslo 999346. Balíček je po 30 dnech automaticky obnoven. Automatické obnovení neproběhne, pokud zůstatek Kreditu není dostatečný k pokrytí ceny balíčku. Balíček je po dobití Kreditu od 300 Kč nutné znovu aktivovat. Balíček není možné čerpat z bonusového kreditu.

Čerpání dat nad rámec základního objemu dat, který je obsažen v balíčku Internet Za dobití, je zpoplatněno jednotkovou cenou za navýšení objemu dat. Uskutečnění datového spojení po vyčerpání objemu dat se považuje za výslovnou žádost o navýšení objemu dat. K navýšení objemu dat může dojít opakovaně. Navýšený objem dat má platnost do doby obnovení  balíčku Tesco Mobile Internet v mobilu. Automatické navyšování objemu dat je možné aktivovat (A) či deaktivovat (D) odesláním bezplatné SMS ve tvaru OBNOVDATA(mezera)A/D na 999346, nebo v internetové samoobsluze. Automatické navýšení objemu dat neproběhne, pokud zůstatek Kreditu není dostatečný k pokrytí ceny za navýšení. Automatické navýšení objemu dat nelze čerpat z bonusového kreditu.

Dojde-li k vyčerpání objemu dat, je možné si odesláním bezplatné SMS ve tvaru INTERNET(mezera)R na číslo 999346, nebo v internetové samoobsluze, objednat jednorázové obnovení objemu dat. Jednorázově obnovený objem dat má platnost do doby platnosti balíčku Tesco Mobile Internet Za dobití a přenáší se do dalších období (balíčků) v případě, že je provedeno Automatické obnovení. Pokud dojde k deaktivaci či změně měsíčního balíčku Tesco Mobile Internet Za dobití nevyčerpaný objem dat propadá. Jednorázové obnovení objemu dat lze použít opakovaně. Po expiraci měsíčního balíčku se automaticky nastaví možnost využívat datové přenosy, které budou v případě jejich využití účtovány dle tarifu Tesco Mobile Internet na den. 

Tesco Mobile balíčky Internetu v mobilu

Tesco Mobile Internet v mobilu Datový limit Platnost Cena Automatické navýšení objemu dat o 50 MB Jednorázové obnovení objemu dat Rychlost stahování dat Rychlost odesílání dat
INTERNET MINI 100 MB 30 dnů 99,00 Kč 10,00 Kč 79,00 Kč 42 Mb/s 21 Mb/s
INTERNET MIDI 500 MB 30 dnů 199,00 Kč 10,00 Kč 79,00 Kč 42 Mb/s 21 Mb/s
INTERNET MAXI 1,5 GB 30 dnů 299,00 Kč 10,00 Kč 79,00 Kč 42 Mb/s 21 Mb/s
INTERNET EXTRA 5 GB 30 dnů 549,00 Kč 10,00 Kč 79,00 Kč 42 Mb/s 21 Mb/s
INTERNET 7 500 MB 7 dnů 120,00 Kč 10,00 Kč 79,00 Kč 42 Mb/s 21 Mb/s
Na dosah není 30 dnů 49,00 Kč ne ne 16 kb/s 16 kb/s

Tesco Mobile balíčky Internet v mobilu jsou rekurentní (obnovující se) tarifní balíčky, které jsou aktivovány v okamžiku potvrzení aktivace formou informační SMS. Balíčky je možné aktivovat v internetové samoobsluze nebo zasláním bezplatné SMS ve tvaru: Název tarifu(mezera)A na číslo 999346, například MINI A na 999346. Balíček je po skončení platnosti automaticky obnoven. Automatické obnovení neproběhne, pokud zůstatek Kreditu není dostatečný k pokrytí ceny balíčku. Balíček je po dobití Kreditu nutné znovu aktivovat. Balíčky lze aktivovat k hlasovým tarifům 4 výhody za 1 dobití i 2x více kreditu. Na balíčky nelze čerpat bonusový kredit.

Čerpání dat nad rámec základního objemu dat, který je obsažen v balíčcích Tesco Mobile balíčky Internetu v mobilu , jsou zpoplatněny jednotkovou cenou za navýšení objemu dat. Uskutečnění datového spojení po vyčerpání objemu dat se považuje za vý­ slovnou žádost o navýšení objemu dat. K navýšení objemu dat může dojít opakovaně. Navýšený objem dat má platnost do doby obnovení balíčku Tesco Mobile Internet Internet v mobilu . Automatické navyšování objemu dat je možné aktivovat (A) či deaktivovat (D) odesláním bezplatné SMS ve tvaru OBNOVDATA(mezera)A/D na 999346, nebo v internetové samoobsluze. Automatické navýšení objemu dat neproběhne, pokud zůstatek Kreditu není dostatečný k pokrytí ceny za navýšení. Automatické navýšení objemu dat nelze čerpat z bonusového kreditu.

Dojde-li k vyčerpání objemu dat, je možné si odesláním bezplatné SMS ve tvaru INTERNET(mezera)R na číslo 999346, nebo v internetové samoobsluze, objednat jednorázové obnovení objemu dat pro daný typ balíčku Tesco Mobile balíčky Internetu v mobilu . Jednorázově obnovený objem dat má platnost do doby platnosti balíčku Tesco Mobile Internet v mobilu a přenáší se do dalších období (balíčků) v případě, že je provedeno Automatické obnovení. .

 S aktivním balíčkem Na dosah nelze využít službu Automatický dokup dat a ani službu jednorázové obnovení objemu dat. Datový limit balíčku není omezen. 

Pokud dojde k deaktivaci či změně balíčku Tesco Mobile Internet v mobilu nevyčerpaný objem dat propadá. Jednorázové obnovení objemu dat lze použít opakovaně. Po expiraci balíčku se automaticky nastaví možnost využívat datové přenosy, které budou v případě jejich využití účtovány dle tarifu Tesco Mobile Internet na den.

Tesco Mobile Internet v mobilu pro SIM karty pořízené do 24. 2. 2015

Tesco Mobile Internet v mobilu Datový limit Platnost Cena Automatické navýšení objemu dat o 50 MB Jednorázové obnovení objemu dat Rychlost stahování dat Rychlost odesílání dat
INTERNET150 150 MB 30 dnů 150,00 Kč 10,00 Kč 100,00 Kč 42 Mb/s 21 Mb/s
INTERNET250 400 MB 30 dnů 250,00 Kč 10,00 Kč 100,00 Kč 42 Mb/s 21 Mb/s
INTERNET350 1 000 MB 30 dnů 350,00 Kč 10,00 Kč 100,00 Kč 42 Mb/s 21 Mb/s
Na dosah není 30 dnů 49,00 Kč ne ne 16 kb/s 16 kb/s

Tesco Mobile Internet v mobilu jsou rekurentní (obnovující se) tarifní balíčky, které jsou aktivovány v okamžiku potvrzení aktivace formou SMS. Balíčky je možné aktivovat v internetové samoobsluze nebo zasláním bezplatné SMS ve tvaru: Název tarifu(mezera)A na 999346, například INTERNET150 A na 999346. Balíček je po 30 dnech automaticky obnoven. Automatické obnovení neproběhne, pokud zůstatek Kreditu není dostatečný k pokrytí ceny balíčku. Balíček je po dobití Kreditu nutné znovu aktivovat.

Čerpání dat nad rámec základního objemu dat, který je obsažen v balíčcích Tesco Mobile Internet v mobilu, je zpoplatněno jednotkovou cenou za navýšení objemu dat. Uskutečnění datového spojení po vyčerpání objemu dat se považuje za výslovnou žádost o navýšení objemu dat. K navýšení objemu dat může dojít opakovaně. Navýšený objem dat má platnost do doby obnovení balíčku Tesco Mobile Internet v mobilu. Automatické navyšování objemu dat je možné aktivovat (A) či deaktivovat (D) odesláním bezplatné SMS ve tvaru OBNOVDATA(mezera) A/D na 999346, nebo v internetové samoobsluze. Automatické navýšení objemu dat neproběhne, pokud zůstatek Kreditu není dostatečný k pokrytí ceny za navýšení. Automatické navýšení objemu dat nelze čerpat z bonusového kreditu.

Dojde-li k vyčerpání objemu dat, je možné si odesláním bezplatné SMS ve tvaru INTERNET R na 999346, nebo internetové samoobsluze, objednat jednorázové obnovení objemu dat pro daný typ balíčku Tesco Mobile Internet v mobilu. Jednorázově obnovený objem dat má platnost do doby platnosti měsíčního balíčku Tesco Mobile Internet v mobilu. Pokud dojde k deaktivaci či změně měsíčního balíčku Tesco Mobile Internet v mobilu nevyčerpaný objem dat propadá. Jednorázové obnovení objemu dat lze použít opakovaně. 

 S aktivním balíčkem Na dosah nelze využít službu Automatický dokup dat a ani službu jednorázové obnovení objemu dat. Datový limit balíčku není omezen. 

V případě, že si Účastník aktivuje výhodu platnou pro SIM karty pořízené od 25. 2. 2015, dojde k automatické deaktivaci balíčku INTERNET 150, 250 nebo 350 včetně nespotřebovaných volných jednotek. Po expiraci měsíčního balíčku se automaticky nastaví možnost využívat datové přenosy, které budou v případě jejich využití účtovány dle tarifu Tesco Mobile Internet na den.

Každý účastník, který dosud na SIM kartě nevyužíval tarif INTERNET 150 nebo INTERNET MINI a nově si prostřednictvím zákaznické linky tarif INTERNET 150 nebo INTERNET MINI sjedná a současně poskytne Tesco Mobile 5 kontaktů na potencionální zájemce o služby Tesco Mobile a zaručí, že tito zájemci souhlasí s oslovením ze strany Tesco Mobile na tyto kontakty, má bezprostředně po objednání tarifu nárok na výhodu Internet 100 MB na 30 dní zdarma. V rámci zvýhodněného období je rychlost stahování a odesílání dat shodná s balíčky INTERNET 150 nebo INTERNET MINI a není možné provést vynulování datového limitu. Pokud účastník v průběhu zvýhodněného období nepožádá o zrušení datového tarifu nebo o jeho změnu na jiný tarif nebo balíček, bude po uplynutí zvýhodněného období čerpat data za standardních podmínek sjednaného tarifu INTERNET 150 nebo INTERNET MINI. Deaktivaci je možné provést SMS zprávou ve tvaru: Zdarma(mezera)D na číslo 999346. Po odeslání deaktivační SMS bude výhoda ukončena na konci 30denního období. Tesco Mobile si vyhrazuje právo nabídku kdykoliv zrušit.

Tesco Mobile Roaming

Tesco Mobile Roaming je doplňková služba umožňující využívání služeb Tesco Mobile i v sítích smluvních operátorů v zahraničí (roaming). Službu lze užívat kdekoli na území pokrytém signálem smluvního zahraničního operátora. Na Tesco Mobile předplacených kartách je služba Tesco Mobile Roaming přednastavena.

Zóna Volání v rámci zóny a do ČR Příchozí hovory SMS MMS Data
EU 2,50 Kč 0,00 Kč 1,50 Kč 6,60 Kč spotřeba dat se účtuje jako v ČR
Zbytek Evropy 42,00 Kč 24,00 Kč 12,00 Kč 9,50 Kč 240,00 Kč / MB
Ostatní 66,00 Kč 54,00 Kč 12,00 Kč 9,50 Kč 300,00 Kč /MB
Druh provozu Způsob účtování
Odchozí hovory v zahraničí

• U odchozích hovorů z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu; např. volání ze Zóny 1 do Zóny 2 je zpoplatněno sazbou dle Zóny 2.

• Ceny odchozích hovorů v Zóně 1 (EU) jsou účtovány po první půlminutě, poté po vteřinách. Jejich cena je stejná jako za odchozí volání v rámci ČR.

• Ceny v Zóně 2 (Zbytek Evropy) a Zóně 3 (Ostatní) jsou účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru.

• Uvedené ceny neplatí pro volání na Audiotexová čísla a zelené linky

Příchozí hovory v zahraničí Ceny jsou účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru (60+60). Příchozí hovory v zóně 1 (EU) jsou zdarma.
Příjem SMS a MMS v zahraničí Bezplatně.
Data

• Ceny jsou účtovány za každý započatý 1 kB připojení k datové síti. Technologie připojení je závislá na technických možnostech smluvního roamingového operátora.

• V Zóně 1 se spotřeba dat účtuje stejně jako v ČR. Toto čerpání platí v rámci Tesco Mobile Internet na den a datových balíčků. U datových služeb, které jsou určeny pro spotřebu v ČR a v Zóně 1, je Tesco Mobile oprávněn v případě, že účastník překročí na základě čerpání dat v Zóně 1 v rámci konkrétní objemové jednotky limit stanovený PROVÁDĚCÍM NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) 2016/2286 („Nařízení“), naúčtovat za data spotřebovaná v Zóně 1 nad rámec tohoto limitu příplatek k ceně za příslušnou objemovou jednotku ve výši 0,21 Kč bez DPH za 1 MB dat čerpaných v Zóně 1 Zúčtovací jednotka pro účtování příplatku je 1kB. Při aktivaci roamingu je Účastníkovi pro čerpaná data automaticky nastavena funkcionalita Datový limit. Do Datového limitu se započítávají data čerpaná v Zóně 2 a 3. Datový limit umožňuje vypnutí datového přenosu v okamžiku, kdy Účastník stáhne v rámci datového roamingu objem dat v hodnotě 1650,- Kč s DPH (1363,60 bez DPH). Po vypnutí datového přenosu dosažením Datového limitu je nutné pro další čerpání dat Datový limit zrušit. V rámci jednoho kalendářního měsíce je možné Datový limit aktivovat a deaktivovat opakovaně. Při každé nové aktivaci Datového limitu nebo na začátku kalendářního měsíce se objemový limit počítá od nuly. Tesco Mobile odešle Účastníkovi zprávu v okamžiku, kdy dosáhne 80 % a 100 % limitu.

Zóna Země
EU Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie
Zbytek Evropy Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Man, Moldavsko, Monako, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina
Ostatní Všechny zbývající země

ZNEUŽITÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ V EU: Za zneužití služby se považuje užívání služby způsobem, kdy v rámci celkové úhrady za služby elektronických komunikací (odchozí volání, odchozí SMS, data, odchozí MMS) za období 4 měsíce zpětně převáží úhrada za služby elektronických komunikací (volání, SMS, MMS, data) spotřebované v Zóně 1 a účtované na základě cen shodných s vnitrostátními cenami nebo nižších než vnitrostátní ceny. V případě, kdy je služba účtována na základě paušální ceny pro ČR a Zónu 1, se do úhrady připadající na služby elektronických komunikací spotřebované v Zóně 1 započte poměrná část paušální ceny za každý den, kdy je uskutečněno spojení v rámci zóny EU, které je hrazeno v rámci příslušné paušální ceny. V případě, kdy je služba účtována na základě jednotkové ceny určené pro ČR a Zónu 1, se do úhrady připadající na služby elektronických komunikací spotřebované v Zóně 1 započte úhrada za jednotky spotřebované v Zóně 1.

Clubcard balíček na měsíc

Clubcard balíček Cena za 30 dnů Volání do Tesco Mobile SMS do Tesco Mobile Minuty mimo Tesco Mobile SMS mimo Tesco Mobile
  300 Kč na 30 dnů ZDARMA ZDARMA 120 minut 60 SMS

Clubcard balíček pro volání a SMS na mobilní čísla národních poskytovatelů a na pevné linky v rámci ČR je rekurentní (obnovující se) tarifní balíček, který je aktivován v okamžiku potvrzení aktivace formou SMS. Balíček je možné aktivovat v internetové samoobsluze nebo zasláním bezplatné SMS ve tvaru: BALICEK(mezera)A na 999346. Balíček je po 30 dnech automaticky obnoven. Automatické obnovení neproběhne, pokud zůstatek Kreditu není dostatečný k pokrytí ceny balíčku. Balíček je po dobití Kreditu nutné znovu aktivovat. Nespotřebované volné minuty a SMS se nepřevádí do dalšího období.

Výhody Clubcard balíčku je možné čerpat, pouze pokud je zůstatek Kreditu větší než nula. Pro aktivaci Clubcard balíčku je nutné mít k profilu zákazníka přiřazené číslo Clubcard. Číslo jedné Clubcard může být přiřazeno maximálně k deseti zákazníkům. Přiřazení čísla Clubcard lze provést v internetové samoobsluze, v hlasové samoobsluze nebo odesláním bezplatné SMS ve tvaru: CLUBCARD(mezera)číslo Clubcard karty bez mezer na 999346. Clubcard balíček je možné využít na SIM kartách pořízených do 24. 2. 2015. V případě, že si Účastník aktivuje výhodu platnou pro SIM karty pořízené od 25. 2. 2015, dojde k automatické deaktivaci Clubcard balíčku včetně nespotřebovaných volných jednotek.

D. Ostatní služby

Bezplatné Volání

Tesco Mobile zajišťuje bezplatné volání na čísla tísňových linek 112, 150, 155, 156 a 158, dále pak na Linku bezpečí 116111, Hlasovou samoobsluhu *25, na informační linky v ČR s předvolbou 800 a v zahraničí s předvolbou +800. Na telefonní čísla 112, 150, 155, 156 a 158 je možno volat, i pokud je vyčerpán Kredit.

Volání ze sítě Tesco Mobile na zákaznickou linku

841 11 22 55 Linka pro zákazníky Tesco Mobile

Volání na zákaznickou linku Tesco Mobile je zpoplatněno jako volání mimo Tesco Mobile (volné minuty mimo Tesco Mobile v rámci Clubcard balíčku se neuplatňují při volání na zákaznickou linku).

Úkony spojené se Službami

Aktivace, deaktivace služeb a balíčků prostřednictvím SMS s klíčovým slovem na číslo 999346 0,00 Kč
Zjištění hodnoty kreditu a délky jeho platnosti pomocí speciálního příkazu ve tvaru *125*# 0,00 Kč

Informační služby

Časové informace (+420 606 000 606) 4,80 Kč
Informační linka (Moto info 1224) 10,08 Kč

Minimální zpoplatněná délka volání je jedna minuta. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje po vteřinách.

Služba 141xx:

14111 (asistence k Žádosti o vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací);
14112 (přesný čas);
14114 (výsledky her Sportka, Sazka, Š10 a Euromiliony);
14116 (předpověď počasí);
14144 (Tik Tak, s.r.o.).
6,00 Kč

Minimální zpoplatněná délka volání na čísla 141XX jsou dvě minuty. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje po minutách.

Informační linky 1180, 1181 a 1188:

Za volání na Informační linky 1180,1181 a 1188 se účtuje jednorázová cena za spojení s operátorem a dále cena za hovor. Minimální zpoplatněná délka volání na Informační linky 1180 a 1181 jsou dvě minuty. Minimální zpoplatněná délka volání na Informační linku 1188 je jedna minuta. Po uplynutí min. délky volání se účtuje po minutách. Informační linky 1180, 1181 a 1188 umožňují následné spojení hovoru, který je ale poté nadále účtován stejně jako volání na tyto linky. 

Spojení s operátorem (1180) – cena za minutu volání 34,90 Kč
Spojení s operátorem (1181) – cena za minutu volání 34,90 Kč
Spojení s operátorem (1188) – cena za minutu volání 34,90 Kč
Spojení s vyhledaným číslem – cena za minutu volání stejně jako hovor s operátorem informační linky

Za volání na Informační linky 1180,1181 a 1188 se účtuje cena za hovor. Minimální zpoplatněná délka volání na Informační linky 1180 , 1181 a 1188 je jedna minuta. Po uplynutí min. délky volání se účtuje po minutách. Informační linky 1180, 1181 a 1188 umožňují následné spojení hovoru, který je ale poté nadále účtován stejně jako volání na tyto linky.

Služby 14yxx – Volání na čísla 14yxx, kde y = 0, 2–9 (komerční služby) jsou účtována stejnou sazbou jako volání mimo Tesco Mobile.

Služby 12yxx – Volání na čísla 12yxx, kde y = 4, 7, 8 a 9 (komerční služby)
jsou účtována stejnou sazbou jako volání mimo Tesco Mobile.

Služby 12yx – Volání na čísla 12yx, kde y = 0, 1, 2, 3 a 6 (komerční služby)
jsou účtována stejnou sazbou jako volání mimo Tesco Mobile.

Služby 131xx – Volání na čísla 131xx (komerční služby)
jsou účtována stejnou sazbou jako volání mimo Tesco Mobile.

Poskytování lokalizačních a provozních údajů

Poskytování lokalizačních a provozních údajů*         1 600 Kč
* Údaje jsou poskytovány pouze subjektu údajů, tj. fyzické osobě v souladu s ustanovením § 12 zákona o ochraně osobních údajů.

SMS s doručenkou 

SMS s doručenkou je SMS služba poskytovanána pětimístných číslech začínajících číslicemi 876, umožňující hromadnou automatizovanou komunikaci s příjemcem SMS zprávy včetně zajištění odeslání odpovědi formou SMS od příjemce k účastníkovi.

Cena zprávy na číslo 876X1 s doručením odpovědi příjemce ze stejného čísla (včetně garance zpracování do 10 SMS za 1 sec a odeslání odpovědi do 60 sekund) je 4,90 Kč s DPH (4,05 Kč bez DPH) za obě SMS.

Cena zprávy na číslo 876X2 s doručením odpovědi příjemce ze stejného čísla (včetně garance zpracování do 50 SMS za 1 sec a odeslání odpovědi do 10 sekund) je 12,90 Kč s DPH (10,66 Kč bez DPH) za obě SMS.

Proměnná X v telefonních číslech 876X1 a 876X2 je při použití vždy zastoupena číselnou hodnotou v rozsahu čísel 0 –9.

E. Platební transakce

Tesco Mobile předplacené karty mají automaticky aktivovanou službu zadávání příkazů platebních transakcí. Kreditem z karty Tesco Mobile tak lze platit za zboží a služby poskytované partnery Tesco Mobile. Seznam partnerů s kontakty naleznete nawww.o2.cz/3partner a na www.darcovskasms.cz. Daňový doklad za takto provedenou platbu vystaví na požádání konkrétní partner Tesco Mobile.

Tuto službu – zadávat platební příkazy přes Tesco Mobile lze zrušit, případně znovu aktivovat na zákaznické lince 841 11 22 55.

Platební příkazy lze zadávat formou Audiotexového volání, zasláním SMS na speciální číslo (Premium SMS, Dárcovská SMS).

Audiotextová volání

Číslo, na které je realizováno Audiotextové volání, má tvar 90X AB CD ZZ, kde X vyjadřuje charakter služby, AB cenu služby za minutu nebo za jedno spojení včetně DPH a CD ZZ identifikuje partnera. Celková převáděná částka je pro předčíslí 900, 906 a 909 určena podle délky volání, sazby za minutu a minimální zpoplatněné délce volání.

Premium SMS

Premium SMS jsou realizovány prostřednictvím zaslání objednacích Premium SMS MO na sedmimístná ( 90z AB XY) nebo pětimístná (90z AB) čísla. Zde Z určuje druh služby, AB partnera a XY částku prováděné platební transakce v Kč.

V případě objednací Premium SMS MO odeslané na pětimístné číslo dává účastník souhlas s odesláním částky nebo více částek partnerovi, pokud partner doručí účastníkovi potvrzující Premium SMS MT z osmimístného čísla ve tvaru 90z AB XYZ, kde XYZ určuje převáděnou částku v Kč. Na základě jedné objednací Premium SMS MO může být účastníkovi doručeno více potvrzujících Premium SMS MT v závislosti na nabídce partnera, přičemž na základě každé potvrzující Premium SMS je převedena částka na účet partnera.

Zasílání potvrzujících Premium SMS MT lze zrušit zasláním Premium SMS MO na číslo, na které účastník zaslal objednací Premium SMS MO, ve tvaru STOP a vypsáním NÁZVU RUŠENÉ SLUŽBY. Zrušení veškerého zasílání těchto potvrzujících Premium SMS MT a odesílání částky služeb poskytovaných účastníkovi na daném čísle provede účastník odesláním Premium SMS MO ve tvaru STOP ALL. Odeslání objednací Premium SMS MO na pětimístné číslo a odeslání rušící Premium SMS je zpoplatněno jako běžná SMS dle účastníkova tarifu.

Dárcovské SMS (DMS)

Příkaz prostřednictvím DMS je zadán odesláním SMS ve tvaru DMS HESLO na 87777, pokud účastník obdrží potvrzující SMS z čísla 87777. Částka převedená partnerovi činí 30, 60 nebo 90 Kč za jednu DMS. Seznam HESEL pro jednotlivé humanitární projekty naleznete na www.darcovskasms.cz.

F. Služby obsahu

Služby obsahu je doplňková služba umožňující aktivaci Uvítacích melodií, SMS/MMS zpravodajství a stažení multimediálního obsahu do telefonu či počítače, a to přes stránky www.o2active.cz, aplikaci O2 Active (pro Android a iOS) nebo přes SMS zprávu (odesláním klíčového slova na číslo 999888). Konečná cena za obsah je vždy uvedena v detailu položky na www.o2active.cz.

Uvítací melodie jsou melodie, které uslyší volající před tím, než účastník Tesco Mobile přijme hovor.

Stažení obsahu

Veškeré služby si můžete aktivovat přímo z mobilního telefonu na stránkách www.o2active.cz, případně také přes aplikaci O2 Active dostupnou pro Android i iOS.

Uvítací melodie Kč s DPH
Měsíční poplatek 19 Kč
Neomezené předplatné – měsíční předplatné 39 Kč
Balíček – měsíční předplatné 25 Kč
Aktivace Uvítací melodie na 365 dnů  
Zvuk 10 Kč
Veselá hláška 25 Kč
Filmová hláška 25 Kč
Melodie 25 Kč
Změna nastavení Uvítací melodie, Melodie v sekci „DEMO O2 Zdarma“ 0 Kč
Volání na *66 0 Kč
Aktivace, deaktivace služby, objednání nové Uvítací melodie přes SMS 0 Kč
Čtení  
Časopis/noviny 0,00-1400,00 Kč *1
E-kniha 0,00-899,00 Kč *1
Audioknihy  
Audiokniha 0,00-899,00 Kč *1
Hudba  
MP3 0,00 - 39,00 Kč *1
MP3 balíček - měsíční předplatné 80 Kč
Zvonění  
Polyfonní zvonění 0,00 – 20,00 Kč*1
Reálné zvonění 0,00 – 39,00 Kč*1
Zvuky 0,00 – 20,00 Kč*1
Obrázky  
Tapety 0,00 - 35,00 Kč *1
Flashové tapety 0,00 - 40,00 Kč *1
Témata 0,00 - 50,00 Kč *1
MMS obrázky 15 Kč
O2 Active Zábava Club - týdenní předplatné 50 Kč
Hry  
Hra 0,00 - 119,00 Kč *1
O2 Active Mobilní hry Club - týdenní předplatné 70 Kč
Video  
Video 25 Kč
O2 Active Video Club - týdenní předplatné 35 Kč
O2 Active Klub  
O2 Active Klub - týdenní předplatné 39 Kč
*1 - Přesná cena položky je uvedena vždy před nákupem v detailu položky na www.o2active.cz, http://m.o2active.cz nebo v aplikaci O2 Active.

O2 Active - služby (SMS/MMS zpravodajství)

Služby SMS/MMS zpravodajství se vždy objednávají zasláním klíčového slova na číslo 999 888. Veškeré služby si můžete aktivovat také přímo z mobilního telefonu na adrese www.o2active.cz/zpravydomobilu, kde naleznete veškeré parametry služeb, včetně ukázkového obsahu.

O2 Active - SMS služby  
Svátky SMS (A SVATEK, SVATEK) 1,50 Kč
Horoskop SMS (A HOR XXX), Horoskop lásky (A LASKA XXX) 1,30 Kč
 iDNES Všeobecné zpravodajství (A IDNES V X), ČTK Domácí zpravodajství (A CTK D X), iDNES
Ekonomické zpravodajství (A IDNES E X), iDNES Sportovní zpravodajství (A IDNES S X), ČTK
Ekonomické zpravodajství (A CTK E X), ČTK Sportovni Zpravodajství (A CTK S X), ČTK
Fotbalové zpravodajství (A CTK F X), ČTK Hokejové zpravodajství (A CTK H X), ČTK Mezinárodní
zpravodajství (A CTK M X), ČTK Aktuality (A CTK A), Vtipy kameňáky (A KAM), Vtipy (A VTI),
Zpravodajství Blesk (A BLESK), Zpravodajstvi Slavia Praha (A SLAVIA), Výsledkový servis ELH
pro sázkaře (SAZ), Výsledky Sportky (SPORTKA), Výsledky hry Euromilóny (EURO), Výsledky
hry Štastných 10 (STASTNYCH), Sportovní kombi a MMS - Týmové z ELH (A TYM), Všeobecné
kombi a MMS - SMS/MMS Hospodářské noviny (A IHNED), SMS deník Sport
(A DENIKSPORTSMS), Zprávy tn.cz (A TN), SMS pranostiky (A PRN)
1,30 Kč
ČTK počasí dle regionu (A POC X ), Počasí města (A PCS X), Brouzdání v Teletextu ČT (CT1 X), Cizojazyčné slovníky (SLO XXCA prekladane_slovo), Radarové zprávy (RAD X), Aktuální dopravní situace: Souhrnná (A DOPS X) 2 Kč
Aktuální dopravní situace: PodrobnáSMS (A DOP X), Souhrnná SMS (A DOPS X) 3 Kč
Erotický horoskop (A HORO) 3 Kč
Jízdní řád autobusové dopravy SMS (BUS U V X Y), Jízdní řád ČD (VLA U V X Y), Zpoždění vlaků SMS (ZPO X), Jízdní řád MHD SMS (MHD U V X Y), Partnerský horoskop SMS (A HORP), Horoskop lásky SMS (A HORL), Letové řády (ODLET, PRILET), Kurzovní lístek (A KURZ), Měnový lístek (A MENA), SMS Francouština (A FRA), SMS Italština (A ITA) 3,50 Kč
SMS Angličtina (A ANG) 3,20 Kč
Sportovní balíček iDNES (BK SPORTSMS), Zpravodajský balíček iDNES (BK ZPRAVYSMS) 29 Kč
Ceny benzínu a nafty (PHM), Čínský horoskop (A HORC), Vtipy Petra Urbana (A URBAN) 7 Kč
Pivrncův kalendář (A KAL) 5 Kč

Nedílnou součástí tohoto ceníku je Příloha č. 1 a 2

Příloha č. 1 k Ceníku Tesco Mobile

Mezinárodní volání – Zóna A

Název Cena hovoru na zahraniční číslo Způsob účtování
Evropa 10,00 Kč 60+1

Země spadající do Zóny A:

+355 Albánie, +376 Andorra, +32 Belgie +375 Bělorusko, +387 Bosna a Hercegovina, +359 Bulharsko +382 Černá hora, +45 Dánsko, +372 Estonsko +298 Faerské ostrovy, +358 Finsko, +33 Francie +350 Gibraltar, +385 Chorvatsko, +353 Irsko +354 Island, +39 Itálie / Vatikán, +357 Kypr +423 Lichtenštejnsko, +370 Litva, +371 Lotyšsko +352 Lucembursko, +36 Maďarsko, +389 Makedonie +356 Malta, +373 Moldavsko, +377 Monako +49 Německo, +31 Nizozemsko, +47 Norsko +48 Polsko, +351 Portugalsko, +43 Rakousko +40 Rumunsko, +30 Řecko, +378 San Marino +421 Slovensko, +386 Slovinsko, +381 Srbsko +34 Španělsko, +46 Švédsko, +41 Švýcarsko +90 Turecko, +380 Ukrajina, +44 Velká Británie

Mezinárodní volání – Zóna B

Název Cena hovoru na zahraniční číslo Způsob účtování
Zbytek světa 20,00 Kč 60+1

Země spadající do Zóny B:

+7840, +7940 Abcházie, +93 Afghánistán, +213 Alžírsko, +1684 Americká Samoa, +244 Angola, +1264 Anguilla, +1268 Antigua a Barbuda, +599 Antily Nizozemské, +54 Argentina, +374 Arménie, +297 Aruba, +247 Ascension, +61 Austrálie, +994 Ázerbájdžán, +1242 Bahamy, +973 Bahrajn, +880 Bangladéš, +1246 Barbados, +95 Barma (Myanmar), +501 Belize, +229 Benin, +1441 Bermudy, +975 Bhútán, +591 Bolívie, +267 Botswana, +55 Brazílie, +673 Brunej, +226 Burkina Faso, +257 Burundi, +682 Cookovy ostrovy, +235 Čad, +86 Čína, +243 Dem. rep. Kongo, +246 Diego Garcia, +1809 Dominikánská republika, +1767 Dominica, +253 Džibuti, +20 Egypt, +593 Ekvádor, +291 Eritrea, +251 Etiopie, +500 Falklandy, +679 Fidži, +63 Filipíny, +689 Francouzská Polynésie, +241 Gabun, +220 Gambie, +233 Ghana, +1473 Grenada, +299 Grónsko, +995 Gruzie, +590 Guadeloupe, +1671 Guam, +502 Guatemala, +224 Guinea republika, +245 Guinea-Bissau, +594 Guyana Francouzská, +509 Haiti, +504 Honduras, +852 Hongkong, +56 Chile, +91 Indie, +62 Indonésie, +964 Irák, +98 Írán, +972 Izrael, +1876 Jamajka, +81 Japonsko, +967 Jemen, +27 Jižní Afrika, +211 Jižní Súdán, +962 Jordánsko, +1345 Kajmanské ostrovy, +855 Kambodža, +237 Kamerun, +1 Kanada, +238 Kapverdy, +974 Katar, +732 Kazachstán, +254 Keňa, +686 Kiribati, +850 KLDR, +57 Kolumbie, +269 Komory a Mayotte (Mahoré), +242 Konžská republika, +592 Kooperativní republika Guyana, +82 Korejská republika, +506 Kostarika, +53 Kuba, +965 Kuvajt, +996 Kyrgyzstán, +856 Laos, +266 Lesotho, +961 Libanon, +231 Libérie, +218 Libye, +863 Macao, +261 Madagaskar, +60 Malajsie, +265 Malawi, +960 Maledivy, +223 Mali, +212 Maroko, +692 Marshallovy ostrovy, +596 Martinik, +222 Mauretánie, +230 Mauritius, +52 Mexiko, +691 Mikronésie, +976 Mongolsko, +1664 Montserrat, +258 Mosambik, +264 Namibie, +674 Nauru, +977 Nepál, +227 Niger, +234 Nigérie, +505 Nikaragua, +683 Niue, +1670 Northen Marianas, +687 Nová Kaledonie, +64 Nový Zéland, +968 Omán, +92 Pákistán, +680 Palauská republika, +970 Palestina, +507 Panama, +1284 Panenské ostrovy Britské, +1340 Panenské ost. USA, +675 Papua-Nová Guinea, +595 Paraguay, +51 Peru, +225 Pobřeží Slonoviny, +1787, +1939 Portoriko, +262 Réunion, +240 Rovníková Guinea, +7 Rusko, +250 Rwanda, +503 Salvador, +685 Samoa, +1721 San Martín, +508 Sanit Pierre a Miquelon, +966 Saudská Arábie, +221 Senegal, +248 Seychely, +232 Sierra Leone, +65 Singapur, +252 Somálsko, +971 Spojené arabské emiráty, +94 Srí Lanka, +236 Středoafrická Republika, +249 Súdán, +597 Surinam, +290 Svatá Helena, +1869 Svatý Kryštof a Nevis, +1758 Svatá Lucie, +239 Svatý Tomáš a Princův ostrov, +1784 Svatý Vincenc a Grenadiny, +268 Svazijsko, +963 Sýrie, +677 Šalamounovy ostrovy, +992 Tádžikistán, +886 Taiwan, +255 Tanzanie, +66 Thajsko, +228 Togo, +690 Tokelau, +676 Tonga, +1868 Trinidad a Tobago, +216 Tunisko, +993 Turkmenistán, +1649 Turks a Caicos, +688 Tuvalu, +256 Uganda, +598 Uruguay, +1 USA, +998 Uzbekistán, +678 Vanuatu, +58 Venezuela, +84 Vietnam, +670 Východní Timor, +681 Wallis a Futuna, +260 Zambie, +263 Zimbabwe

Mezinárodní volání – Zóna C

Název Cena hovoru na zahraniční číslo Způsob účtování
Volání přes satelit 200,00 Kč 30+1

Satelity spadající do Zóny C:

Globalstar GMSS Ellipso GMSS ICO Global Iridium Thuraya (Mobile Satellite service) Inmarsat

Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby.

Ceník je platný od  27 .6. 2018

 

Aktuální ceník si můžete ve formátu PDF stáhnout zde.